Tjänster

Vi utför allt från badrumskompletteringar till montering av värmeväxlare och nedan hittar Ni några exempel på konkreta tjänster, men vi tar gärna emot offertförfrågningar på hur vi kan hjälpa just Er

Service

drop

Besiktning utav VVS installationer för att tillse att Säker Vatten och BBR följs. (ej besiktningsman)

drop

Byte av cirkulationspumpar, djupbrunnspumpar, ejectorpumpar, tryckströmbrytare, membranhydrofor, hydrofor

drop

Service av expansionskärl, höjning av förtrycket med kompressor om så behöves

drop

Se över korrosionsproblem i fastigheten, från felaktiga glykolblandningar till material som hamnat i galvaniska celler

drop

Felsökning av tappvatten, -spillvatteninstallationer samt åtgärdsplaner

Värmepumpar

drop

Servicearbeten allt från byte av blandare till byte av undercentral

drop

Felsökning av värmeproblem i fastigheten samt ta upp åtgärdsplaner

drop

Dimensionering av värmesystem, leverans och montering, från radiatorer till golvvärme

drop

Värmepumpsinstallationer, service av värmepumpar samt felsökning

drop

Mäta propylenglykol, etylenglykol, etanolhalter så att rätt blandning erhålls och rätt inhibitormängd med refraktometer

drop

Byte av öppna kärl till slutna kärl för att få bort syretillförsel i det slutna systemet. Kompressorkärl, trycklösa kärl, membrankärl

Entreprenad

drop

Badrumsrenoveringar, köksrenoveringar, olje- och fettavskiljare, radiatorventil byten och stamventilsbyten

drop

Byte av ackumulatortankar, tekniktankar, pannor, växlare, ställdon, varmvattenberedare

drop

Både totalentreprenader och utförandeentreprenader inom VVS, kulvertarbeten med grävning

drop

Montering av UV system med dimensionering, elsvetsning för att erhålla mindre dagvattensystem med vakuumeffekt

drop

Från platta till färdigt hus, dragning av avlopp, värmerör, tappvattenrör, komplettering av badrum, pannrum och kök

                        Har Ni något specifikt önskemål? Fyll i nedan formulär så hör vi av oss


Offertförfrågan / kontakt