Varför oss?

Renodlat service företag inom VVS, vi har valt att åsidosätta större entreprenader för att helt fokusera på att specialisera oss inom service

1. Tillgänglighet, vi försöker alltid svara inom 24h på email. Vi är alltid tillgängliga på telefon även fast vi inte har en jourverksamhet. Vi vill att våra kunder skall känna trygghet.

2. God återkoppling, som fastighetsägare vill man gärna veta hur ett arbete har gått, vi försöker alltid återkoppla direkt vid utfört arbete och informera vad som hänt.

3. Prioritering, vi tackar nej till större entreprenader så att vi inte låser upp manskap, vi vill kunna hjälpa alla våra kunder inom en god tidsram.

4. Försäkringar och intyg, vi är givetvis fullgott försäkrade mot alla typer av skador. Vi är dessutom medlemmar i både Installatörsföretagen och Säker Vatten sedan 2014.