Luft/luft, värmepumpen monteras utomhus antingen på vägg eller markstativ. Köldmedia ledningar dras in till en inomhusenhet, därför måste en kyltekniker utföra installationen med evakuering av fukt & gaser ur rören innan påsläpp. Enkel installation utöver det då man i många fall inte ens behöver ha radiatorer eller golvvärme i huset, luften cirkulerar även bättre samt tar upp partiklar i luften via filter.

Luft/vatten, värmepumpen som syns på bilden här monteras utomhus, företrädesvis på en gjuten betongplatta. Ingen kyltekniker behövs då allt är färdigt inuti pumpen. Vattenledningar för värme dras från pumpen in till huset till en elpanna, energi tas från luften utomhus och överförs via en växlare till dessa ledningar. Detta system avfrostar sig själv via värmen från husets ledningar vilket innebär att det måste finnas tillräcklig volym i systemet för att inte kyla ned huset under avfrostning. Värt att nämna är att det finns split-maskiner som kräver kyltekniker.

Frånluft, värmepumpen återvinner värmeenergi från kök och badrum, detta kräver ventilationsrör från de kök och badrum som finns i fastigheten, ventilationsrören dras hela vägen tillbaka till värmepumpen och ansluts i toppen på värmepumpen där värmen i luften återvinns, i en växlare hämtas värmen upp som sedan distribueras i huset via radiatorer eller golvvärme. Överflödig luft skickas ut ur fastigheten. Tilluft leds in i fastigheten på sedvanligt sätt.

Bergvärme/jordvärme, antingen har man ett borrat hål som man leder ned en slang i eller så har man jordvärme som ligger i en slinga runt tomten, det är den stora skillnaden. Båda systemen har etanol i sig och installeras på samma sätt och återvinner energi. Det finns också de som lägger slinga ute till havs på botten men det är inte lika vanligt. En pump cirkulerar vattnet runt i slingan eller ned i hålet och värms upp, in i huset ser man 2st rör i koppar som går till värmepumpen och överför sin energi till värmesystemet. Ingen fläkt som låter, dyrare installation än luft/vatten men mindre frysrisk och en aning mer energieffektivt.

© 2023 by Trio VVS AB

  • Facebook Clean

Kontakta

email: robin@triovvs.se
tfn: 08 92 09 89

Adress
 

Besöksadress:

Markörgatan 2, Handen

Postadress:

Infartsvägen 12, Åhus

Företaget

Orgnr: 556976-5067

Företaget har F-skattsedel