Här har vi några exempel på vad vi kan hjälpa Er med

Felsökning av värmeproblem i fastigheten samt ta upp åtgärdsplaner

Servicearbeten allt från byte av blandare till byte av undercentral

Se över korrosionsproblem i fastigheten, från felaktiga glykolblandningar till material som hamnat i galvaniska celler

Dimensionering av värmesystem, leverans och montering, från radiatorer till golvvärme

Värmepumpsinstallationer, service av värmepumpar samt felsökning

Felsökning av tappvatten, -spillvatteninstallationer samt åtgärdsplaner

Byte av cirkulationspumpar, djupbrunnspumpar, ejectorpumpar, tryckströmbrytare, membranhydrofor, hydrofor

Byte av öppna kärl till slutna kärl för att få bort syretillförsel i det slutna systemet. Kompressorkärl, trycklösa kärl, membrankärl

Mäta propylenglykol, etylenglykol, etanolhalter så att rätt blandning erhålls och rätt inhibitormängd med refraktometer

Service av expansionskärl, höjning av förtrycket med extern kompressor om så behöves. 

Besiktning utav VVS installationer för att tillse att Säker Vatten och BBR följs. (ej besiktningsman)

Montering av UV system med dimensionering, elsvetsning för att erhålla mindre dagvattensystem med vakuumeffekt

Både totalentreprenader och utförandeentreprenader inom VVS, kulvertarbeten med grävning

Byte av ackumulatortankar, tekniktankar, pannor, växlare, ställdon, varmvattenberedare

Badrumsrenoveringar, köksrenoveringar, olje- och fettavskiljare, radiatorventil byten och stamventilsbyten

© 2023 by Trio VVS AB

  • Facebook Clean

Kontakta

email: robin@triovvs.se
tfn: 08 92 09 89

Adress
 

Besöksadress:

Markörgatan 2, Handen

Postadress:

Infartsvägen 12, Åhus

Företaget

Orgnr: 556976-5067

Företaget har F-skattsedel