Här har vi några exempel på vad för pumpar som kan användas för vattenförsörjning samt för distribution av olika medier i fastigheter

Pumpar för vattenförsörjning

Pumpautomat, pump ihop monterad med vattenfylld bälg. Jobbar efter inställt tryck och används för att suga upp eller hämta vatten från ett grunt vattenhål. Då pumpen jobbar med att suga upp vatten så arbetar den med vakuum. Atmosfärstrycket ligger på 1 bar runtom oss och ett absolut vakuum (som inte kan nås) ligger således på 0 bar. Vore optimalt att kunna utnyttja hela 1 bar från 1 till 0 men på grund av tryckförluster i form av böjar, rör så går detta ej. Man brukar säga att cirka 0,7 bar går att utnyttja. Vi vet att 1 bar är 10mvp (meter vatten pelare), således är 0,7 bar = 7 meter vatten pelare. Följaktligen, skulle denna pumpautomat stå exakt vid vattenspegeln i ett vattenhål kan den suga upp allt vatten som ligger 7 meter nedanför.

Djupbrunnspump, sänks ned i ett borrhål en bit från botten. Kopplas ihop med en PEM slang och förankras med en stålvajer, finns en bottenventil med filter och backventil. Skickar upp vatten till en

hydrofor eller membranhydrofor i huset och startar/stoppar med hjälp av en tryckströmbrytare. Man brukar ersätta ejektorpumpar med dessa. Då ejektorpumpen har 2 slangar så används ena slangen som vattenmatning och den andra som kabelmatning genom vägg om man inte vill ta nya hål. Djupbrunnspumpen låter inget då den är nere i vattnet samt ger en större vattenmängd och mindre risk för att syre sugs in och hindrar flödet i fastigheten.

Ejektorpump, pumpen med dess tillbehör monteras ovanför brunnen, ger ljud ifrån sig så det gäller att placera den på en plats där man inte vistas, detta är dock en individuell bedömning. 2 slangar, en som trycker och en som suger, detta innebär vattenförluster till skillnad från en djupbrunnspump som hämtar hela mängden kontinuerligt. Anledningen är att vattnet trycks ned i en slang till ejektorn som ligger nere i brunnshålet och vänder uppåt via ett smalare rör, detta skapar ett undertryck som suger med sig vattnet från brunnshålet. När vattnet sedan kommer upp till cirkulationspumpen så trycks det ned igen men en del av vattnet åker ut till huset. Pumpen måste vattenfyllas för att fungera, kan bli problem med att luft sugs in om borrhålet sugs tomt samt sugs in på andra sätt som otäta kopplingar.

Tryckstegringspump, används när tex det kommunala vattentrycket inte räcker till såsom i vissa höga byggnader. Man beräknar systemets höjd (högsta tappställe) samt övertryck tex 2,5 bar högst upp. Man dimensionerar sedan ett externt expansionskärl som skall ha ett förtryck om 0,7 x systemets höjd + övertryck. Tex huset är 30 meter, du behöver 3 bar för att få upp vattnet, sedan vill du ha ett övertryck om 2,5 bar för att få bra flöde i kranen. 3+2,5 = 5,5 x 0,7 = 3,85 bar i förtryck i kärlet. Beräkningen skiljer sig från dimensioneringen av expansionskärl på värmesystem. Viktigt att tänka på att inte lägga till för högt tryck för att få mer tryck högst upp i fastigheten då trycket blir då väldigt högt längst ned.

Cirkulationspumpar

Varmvattencirkulation, i väldigt många kommersiella fastigheter har man en cirkulationspump för varmvatten. Detta system har också börjat synas till i villor. En extra ledning dras bredvid den vanliga kallvatten och varmvattenledningen upp till högsta punkten där den ansluts mot varmvattnet med en expansionslyra. Cirkulationspumpen (VIKTIGT ATT PUMPEN ÄR TILLVERKAD FÖR TAPPVATTEN) monteras i pannrummet och "suger" vattnet från varmvattenledning tillbaka till kallvattenledningen precis innan den går in i växlaren/beredaren.

Våt cirkulationspump för värme/kyla, pumpen måste monteras på en vertikal ledning eller en horisontell ledning med displayen liggandes, displayen får inte monteras nedåt (vatten tränger sig in) eller uppåt (elektroniken blir överhettad). Om pumpen inte används måste den motioneras varje dag. Tystgående pump som kyls av mediet den cirkulerar, inbyggd varvtalsreglering som sänker flödet ifall externa ställdon stänger. Lång livslängd. 50% effektivitet.

Torr cirkulationspump för värme/kyla, pumpen kan monteras både vertikalt och horisontellt, denna pump är mycket mer effektiv än en våt cirkulationspump, endast pumphjulet är i mediet. O-ringar håller delarna täta och dessa bryts ned av partiklar från vattnet, lägre livslängd än våt pump, den låter även mer och kylning sker via luften runtom. Måste motionsköras varje vecka, man ser ofta dessa med extern varvtalsreglering men finns även med påbyggd sådan. 80% effektivitet.

© 2023 by Trio VVS AB

  • Facebook Clean

Kontakta

email: robin@triovvs.se
tfn: 08 92 09 89

Adress
 

Besöksadress:

Markörgatan 2, Handen

Postadress:

Infartsvägen 12, Åhus

Företaget

Orgnr: 556976-5067

Företaget har F-skattsedel