Här får ni information om de vanligaste tillsatserna i våra system

Propylenglykol, användes förr i berg/jordvärme system, skall nu alltid bytas ut till Etanol. Propylenglykol används även på värmesystem som till exempel på värmeåtervinning, markvärme osv. Effektivt för att förhindra frysning men ökar även densiteten i systemet med mer motstånd, giftigt att förtära, denaturerad för att förhindra förtäring genom tex kräkning. 33¤% rekommenderas för korrekt mängd inhibitorer och för att erhålla god fryspunkt. Måste återvinnas.

Etylenglykol, används i kommersiella fastigheter, extremt giftigt, förtäring av 1dl räcker för dödlig utgång, givetvis denaturerad. Effektivt mot frysning, mer effektiv än propylenglykol. Så pass mer effektiv att om man byter ut etylenglykol mot propylenglykol måste man ta i beaktan ifall pumparna orkar det, att göra bytet tvärtom gör ingenting. 30% rekommenderas för rätt mängd inhibitorer och god fryspunkt. Måste återvinnas.

Etanol, används framförallt på berg/jordvärme system. Miljövänligt och nedbrytbart, innehåller ej inhibitorer men viktigt med ett gastätt system. Givetvis är denna också denaturerad. 28% rekommenderas med tanke på brandrisken över 30%, får inte användas i plaströr inomhus, kollektorslangar från berg/jordvärme måste omgående vid inträde i fastigheten gå över till kopparrör pga brandrisk. Måste återvinnas. Ska inte användas till varma system.

Viktigt att tänka på är att både propylenglykol och etylenglykol innehåller inhibitorer, dessa förhindrar korrosion genom att reagera på syre som tränger in. För att erhålla rätt inhibitormängd måste rekommenderad procenthalt sättas in i systemet, inte mindre! Sätts fel mängd in i systemet blir inhibitormängden inte tillräcklig för att förhindra korrosion, fel mängd riskerar också sprängning av rör och dylikt på grund av frysning.

Etanol har inga inhibitorer i sig men systemet förutsätts vara helt tätt för att förhindra insläpp av syre. Varken glykoler eller alkoholer får förvaras öppet, de måste vara i slutna behållare annars bryts de ned och ni får en felaktig blandning om ni återanvänder det. För att mäta rätt % halt i systemen används en refraktometer. 

Det går ej att mäta inhibitormängden, om systemet är korrekt ifyllt från början så brukar inhibitormängden räcka i decennier, i ett system som släpper in syre kanske bara 1 år. I ett öppet system så är vätskan förbrukad inom 6 månader. Systemet måste således spolas ur och byta vätska helt för att inte korrodera sönder.

© 2023 by Trio VVS AB

  • Facebook Clean

Kontakta

email: robin@triovvs.se
tfn: 08 92 09 89

Adress
 

Besöksadress:

Markörgatan 2, Handen

Postadress:

Infartsvägen 12, Åhus

Företaget

Orgnr: 556976-5067

Företaget har F-skattsedel